Select Page

Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κόπωσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υπεύθυνος: Καθηγητής Σεραφείμ Ν. Νανάς

Διευθυντής ΠΜΣ «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση» Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κόπωσης

 

Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας

Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως (ΚΑΔΚ) είναι μία μη επεμβατική, δυναμική μέθοδος που προσφέρει μία συνολική αξιολόγηση των παραγόντων που συμμετέχουν κατά την άσκηση, επιτρέποντας έτσι την ταυτόχρονη αξιολόγηση του αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, αιμοποιητικού, κεντρικού νευρικού συστήματος αλλά και του συστήματος των σκελετικών μυών. Έτσι η ΚΑΔΚ παρέχει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση τόσο της λειτουργικής ικανότητας του ασθενούς όσο και της βαρύτητας της νόσου καθώς και της εξελικτικής της πορείας.

Η ΚΑΔΚ ανιχνεύει τους μηχανισμούς εκείνους που περιορίζουν την ανοχή στην κόπωση, καθορίζει προγνωστικούς παράγοντες για την έκβαση της νόσου και εκτιμά την απάντηση του εξεταζόμενου σε θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η δοκιμασία αυτή αποτελεί σημαντική κλινική μέθοδο εκτίμησης του ασθενούς σε ένα μεγάλο αριθμό νοσημάτων. Ο ρόλος της δοκιμασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός στους ασθενείς με ανεξήγητη δύσπνοια ή δυσανοχή στην κόπωση, ιδιαίτερα όταν ο εργαστηριακός έλεγχος του καρδιοαναπνευστικού συστήματος κατά την ηρεμία είναι φυσιολογικός. Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση αρχόμενης καρδιακής ή πνευμονικής νόσου ή σπανιότερων νοσημάτων.

Η ικανότητα διάγνωσης μέσω της καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης ενισχύεται από την προηγηθείσα εκτίμηση του ασθενούς, μέσω του ιατρικού ιστορικού, της κλινικής εξέτασης και απλών εργαστηριακών εξετάσεων. Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης βοηθά να καθοριστεί το σύστημα που δυσλειτουργεί, περιορίζοντας το εύρος της διαφορικής διάγνωσης.

 

Κύριες Ενδείξεις ΚΑΔΚ

 • Εκτίμηση ανοχής στην άσκηση και διερεύνηση αδιάγνωστης μείωσης της ικανότητας για άσκηση
 • Εκτίμηση λειτουργικής αναπνευστικής ικανότητας
 • Δύσπνοια προσπάθειας αγνώστου αιτιολογίας
 • Εκτίμηση ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα (Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, Ασκησιογενές άσθμα, Διάμεσα πνευμονικά νοσήματα, Κυστική ίνωση, Πνευμονική υπέρταση)
 • Εκτίμηση ασθενών για μεταμόσχευση πνευμόνων
 • Εκτίμηση ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα
 • Διάγνωση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας
 • Λειτουργική εκτίμηση – διαστρωμάτωση κινδύνου και πρόγνωση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Επιλογή ασθενών για μεταμόσχευση καρδιάς
 • Εκτίμηση αποτελεσματικότητας φαρμακευτικής θεραπείας
 • Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών (Πνευμονεκτομή, Μείζονες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα, Επέμβαση μείωσης όγκου πνεύμονα σε εμφυσιματικούς ασθενείς)
 • Συνταγογράφηση άσκησης σε προγράμματα αποκατάστασης και εκτίμηση περιορισμού ικανότητας για άσκηση/αναπηρίας
 • Αξιολόγηση ικανότητας για άσκηση σε αθλητές

Ο ασθενής παραπέμπεται από τον θεράποντα ιατρό για ολοκληρωμένη εργοσπιρομετρική αξιολόγηση στο Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας, η οποία διενεργείται από εξειδικευμένο στη ΚΑΔΚ ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, επιλέγοντας πάντα το κατάλληλο εξατομικευμένο πρωτόκολλο άσκησης για τον κάθε ασθενή με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια αλλά και ακρίβεια των καταγραφικών δεδομένων.

Κατά την διάρκεια της ΚΑΔΚ τέσσερις είναι οι βασικές μετρήσεις που προσδιορίζονται και καταγράφονται: η πρόσληψη οξυγόνου (VO2), η αποβολή CO2 (VCO2), ο κατά λεπτό εκπνεόμενος όγκος αέρα (VE) και η καρδιακή συχνότητα μέσω του ΗΚΓτος, από τις οποίες προκύπτει μια πληθώρα παραμέτρων και γραφημάτων που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση και στη τελική επίκριση της ΚΑΔΚ.

Η πρόσληψη οξυγόνου στη μέγιστη κόπωση (VO2max ή VO2peak) αποτελεί την αντικειμενική μέτρηση της μέγιστης ικανότητας για άσκηση. Είναι ο καλύτερος δείκτης αερόβιας ικανότητας και ο πληρέστερος δείκτης αξιολόγησης του καρδιοαναπνευστικού συστήματος με ισχυρή προγνωστική αξία τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε πλήθος νοσημάτων (καρδιαγγειακών, αναπνευστικών, μεταβολικών, κτλ.).

Καρδιοαναπνευστικές παράμετροι όπως ο αναερόβιος ουδός (ΑΤ) που υποδεικνύει την έναρξη της γαλακτικής οξέωσης κατά την άσκηση, η κλίση του αναπνευστικού ισοδυνάμου ως προς την αποβολή του CO2 (VE/VCO2 slope) και η τελοεκπνευστική μερική πίεση του CO2 (PetCO2) που εκφράζουν την επάρκεια του αναπνευστικού αερισμού αποτελούν άλλους χρήσιμους διαγνωστικούς και προγνωστικούς δείκτες που δεν απαιτούν τη μέγιστη προσπάθεια από τον ασθενή (υπομέγιστη δοκιμασία κοπώσεως) προσφέροντας την αξιολόγηση με τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Άλλοι δείκτες της ΚΑΔΚ όπως ο τύπος της αναπνοής κατά την άσκηση αλλά και δείκτες υπολογιζόμενοι στην φάση της ανάκαμψης (π.χ. ανάκαμψη της καρδιακής συχνότητας, HRR), κλίση της μείωσης του VO2 στο 1min της ανάκαμψης σχετίζονται με αυξημένη βαρύτητα και χαμηλή πρόγνωση. Συνεπώς, η ΚΑΔΚ αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τον κλινικό ιατρό να αποσαφηνίσει διαγνωστικά διλήμματα που αφορούν στην επάρκεια του καρδιακού/αναπνευστικού/μυοσκελετικού συστήματος και την αιτιολογία των διαταραχών του. Επίσης, συμβάλλει στην εκτίμηση της βαρύτητας νοσημάτων όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η πνευμονική υπέρταση, η καρδιακή ανεπάρκεια, η στεφανιαία νόσος κ.α. ενώ είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην εκτίμηση του προεγχειρητικού κινδύνου και τον σχεδιασμό προγράμματος άσκησης (για αποκατάσταση).

 

                                                                                               Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2132043390, 3385

Ηλεκ/κή Διεύθυνση: cpetrehab@evaggelismoshosp.gr, ceerehab.eva@gmail.com

Skills

Posted on

March 8, 2019

Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας

 

 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»